top of page

Hvordan lærer man bedst? Vores perspektiver på online træning vs. fysisk træning


Som så meget andet ændrede pandemien radikalt vores digitale vaner, og for mange blev teams-møder og digitale- workshops, kurser og seminarer en integreret del af vores hverdag.

De virtuelle møder er kommet for at blive - men hvad med kurser og anden undervisning? At medarbejderne bliver bedre til det de laver og lærer nye egenskaber er centralt for enhver virksomhed. Spørgsmålet er dog, om vi også kan flytte meget af den læring over i det virtuelle. Det ville spare en hel del tid og udgifter. Det centrale spørgsmål er her: hvordan lærer vi mennesker egentlig bedst? Fysisk i et klasselokale? Online på Zoom? Oftest, så er svaret ikke så binært, kan være forskellige for det enkelte individ.


Lad os se nærmere på nogle af de erfaringer, som vi har gjort os de senere år, hvor vi er gået fra rent fysiske foredrag og oplæg til i dag, hvor vi har en ligevægt på fysiske og online læringsforløb.


Online læring

Der kan siges meget om online læring, men særligt er der tre fordele, som bør fremhæves:

 • Fleksibilitet er nok en af de største fordele, i en hverdag der i forvejen er fyldt med opgaver og møder. Ofte vil der være mulighed for at afholde flere undervisningsgange eller kortere sessioner. Det kræver, at man som underviser også kan være mere fleksibel, og samtidig kan undervisningen også optages eller sågar være pre-optaget, så man kan tilgå den når det passer bedst.

 • Fokus kan i nogle typer af undervisning være nemmere at holde, når man sidder online, fremfor når man sidder i et lokale fyldt med andre mennesker, der kommer for sent, småsnakker, taster på computere, etc. Online vil der oftest være fuld fokus på oplægsholder og undervisningen, da det er muligt at slukke for alle andre indtryk.

 • Med-deltagelse er overraskende nok en ting, som i flere undersøgelser viser sig at stige når undervisningen foregår online. Mange har ikke lyst til at tale og stille spørgsmål i plenum i en fysisk sammenhæng, men når man sidder bag skærmen, er mange flere villige til at ”un-mute” eller skrive spørgsmål i chatten.

På den anden side er der en række ulemper, som skal fremhæves:

 • Overspringshandlinger er en af de største faldgrube, når det kommer til online-undervisning. Det er utroligt nemt at sidde og se på sin telefon, ordne andre arbejdsopgaver eller noget helt tredje, i stedet for aktivt at lytte og deltage – især hvis der ikke er en god kultur for at have kamera på, når man deltager i møder og kurser.

 • Motivation kan være svær at finde, hvis det er op til en selv om man deltager eller ej. Det kan ofte betyde, at kurset skydes og skydes til en senere dato, da andre opgaver får prioritet. Det er fleksibilitetens akilleshæl og sætter krav til selvdisciplinen – især hvis det er kurser, som ikke interesserer os synderligt, men som skal tages. En anden vigtig faktor er den gode formidling. Online kurser og oplæg stiller større krav til underviseren, da der er behov for medrivende og relevante fortællinger for at holde interessen. Vi kæmper alle for at få folks opmærksomhed, og det skal man som underviser være bevidst om.

 • Sparring og diskussion er ofte en vigtig del af et undervisningsforløb. Med online sessioner, så mindskes muligheden og livligheden af sparring betydeligt. Generelt opstår sparring og gode diskussioner meget mere naturligt, når vi er i en fysisk og social kontekst, hvor vi kan aflæse hinandens mimik, gestik og engagement. Så selvom flere stiller spørgsmål online, så er det meget envejskommunikation med underviser, fremfor interaktion med dine medstuderende.


Fysisk læring

Når det kommer til undervisning, må vi indrømme, at vi har en forkærlighed for at være i lokalet. Man kan mærke, om man har fanget publikum, og man har mulighed for at bevæge sig rundt og skabe mere liv. Når man ser på helheden af fysisk læring, så er der selvfølgelige både fordele og ulemper.


Fordele:

 • Social interaktion er det naturlige sted at starte, i forlængelse af ovenstående. Det er åbenlyst, at der sker noget andet, når vi er sammen i et rum. Dialog og diskussion er langt mere organiske og meningsfulde, når vi er sammen. Derudover, så giver det også en fællesskabsfølelse at være til undervisning fysisk i samme lokale. Det vil ofte være mere naturligt at fortsætte diskussionen efter undervinsingen, når man har deltaget fysisk sammen. Mange gange er det i disse samtaler efter undervisningen, at vi får en masse spændende perspektiver, og der hvor det vi har lært, virkelig kommer i spil og sætter sig fast.

 • Kvaliteten af undervisningen - når den foregår fysisk - er i det fleste tilfælde højere end online. Dette er i høj grad fordi, at underviserens kommunikation og interaktion med den studerende er langt klarere, når man fysisk kan høre en stemme og aflæse kropssprog. Derudover vil undervisning, hvor øvelser og diskussioner er bærende elementer, virke langt bedre når det foregår fysisk.

 • Motivation er langt nemmere at finde, når man deltager fysisk og på lige fod med sine kolleger. Når man ser andre deltage og være aktivt opslugt af et emne, er det lettere selv at blive motiveret og finde glæde og interesse i undervisningen.

Ulemper:

 • Planlægning kan være svært i en travl hverdag, hvor du pludseligt får at vide, at du skal deltage i en times kursus fysisk næste torsdag. Virksomheder, der er spredt på flere lokationer, personale med telefontider eller køretid rundt omkring i landet (f.eks. teknikere) gør det svært at koordinere større fællesmøder. Det kan både lede til, at man simpelthen ikke møder op, eller med det samme har en negativ indstilling til det man skal deltage i, da det ikke passede ind i kalenderen.

 • Distraktion kan være en stor ulempe, især hvis der er en dårlig kultur eller enkelte personer i publikum “stjæler” scenen ved at være ovenud negative, eller forsøge at skabe opmærksomhed omkring sig selv på anden vis. Andre distraktioner kan være småsnakken eller telefoner, der ikke er blevet sat på lydløs.


Det bedste fra begge verdener

I sidste ende så handler god læring om en klar strategi fra starten af. Hos Baerentzen Intelligence tager vi udgangspunkt i, at vores undervisning skal skabe ændret adfærd og forandring i virksomheder. Vi er som udgangspunkt fortalere for, at så meget undervisning som muligt foregår fysisk i starten af et forløb, så man har mulighed for spontane spørgsmål før og efter et oplæg, og der er mulighed for at skabe et fælles rum for læring. Dog har vi mærket en større og større efterspørgsel på online kurser, da det er mere fleksibelt og skaber nemmere tilgang for kollegaerne. Der er også klare fordele i korte kurser, statuser og visse former for øvelser online. Online virker særligt godt, når det er en del af et større forløb, hvor der er brug for at emner bliver holdt ved lige og genopfrisket løbende, og ved at gøre brug af nogle af de mange interaktive muligheder man har digitalt.

Oftest vil den bedste indlæring ske igennem et mix af det fysiske og digitale. Ved aktivt at bruge virkemidler og metoder fra begge verdener som en del af et undervisningsforløb tror vi på, at der er bedst mulig grobund for, at et emne som cybersikkerhed kan læres og skabe forandring.


Når formålet er at skabe sikkerhedsforståelse, kultur og fællesforståelse i virksomheden, så er det faktisk (næsten) ligemeget om det er fysisk eller online, så længe strategien er afstemt og klar.

Comentarios


bottom of page