top of page

Krisestyring

Når en krise opstår kan det få alvorlige konsekvenser for virksomheden på både den korte og den lange bane. En praktisk-orienteret cyberberedskabsplan sikrer, at din virksomhed er bevidst omkring de forskellige typer af kriser, der kan opstå, og hvordan man kan begrænse tab.

Med vores hjælp får i en kriseorganisering og cyberberedskabsplan, så jeres virksomheden er klar når krisen rammer. God krisestyring handler også om træning. Alt for mange beredskabsplaner ender som papirøvelser i en skuffe på et kontor. Det nytter ikke. Indholdet af cyberberedskabsplan skal testes, trænes og implementeres så det svarer til virksomhedens hverdag og virkelighed. Hos Baerentzen Intelligence udarbejder, udvikler og træner vi virksomhedens krisestyring og cyberberedskabsplan, så I har kontrol over krisen, når den kommer.

Analyse

Første opgave for os er altid at forstå jer som virksomhed.

Vi vil gennem en række interviews med ledelsen og nøglemedarbejdere, skabe os en forståelse for jeres nuværende beredskabsniveau og generelle kultur.

Dette vil resultere i en analyse fra os, som hjælper til at udarbejde et beredskabsniveau, der passer til jeres branche og virksomhedskultur.

Workshop

Næste skridt er en workshop hvor vi sammen med jer gennemgår virksomheden nuværende strategier og planer indenfor IT, beredskab og krisestyrring.

 

Vi vil på workshops identificere jeres risici og krisescenarier, som vi anvender til at skabe praksisnære handlingsplaner for virksomheden.

Udarbejdelse af planer

På baggrund af både analyse og workshop udarbejder vi en krisestyringsplan, en beredskabsplan, samt handlingsplaner for de vigtigste risiciområder.

Disse planer gennemgås og tilrettelægges med jer, så vi sikrer, at alle har kendskab og forståelse for krisestyringen fremadrettet.

Træning

Sidste del af forløbet vil bestå af en træning i krisestyring. Omfanget kan variere.

Træning foregår som scenarietræning, hvor vi opstiller et realistisk scenarie, der udspiller sig henover flere timer og hvor I nu skal tage jeres nye viden og handlingsplaner i brug for at mitigere den opstillede krise.

Kontakt

Skriv til os i dag for et skræddersyet tilbud!

  • Twitter
  • LinkedIn
Tak for din henvendelse!
bottom of page